Sơ đồ mô tả phần mềm | AM E-invoice

Sơ đồ mô tả phần mềm

1

Dễ dàng – Thuận lợi

2

Thông minh – An toàn – Hiệu quả

3

Thích hợp với mọi doanh nghiệp

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Việt, Hàn, Anh

Tiết kiệm chi phí

ASP giá rẻ và thời hạn

Thời gian thực

Đồng bộ chia sẻ nhóm dữ liệu

Ổn định dữ liệu

Thiết bị an ninh gấp 3 lần

Mô Tả Phần Mềm

Quản lý dữ liệu cơ bản
  • Quản lý công ty
  • Quản lý khách hàng
Hóa đơn điện tử
  • Phát hành hóa đơn
  • Quản lý hóa đơn
  • Hóa đơn mất
  • Danh sách hóa đơn
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn