Chính sách giá và khuyến mãi năm 2020 | AM E-invoice

Chính sách giá và khuyến mãi năm 2020

Chính sách giá này được áp dụng từ 01/02/2020 cho tất cả khách hàng (Khách hàng tự liên hệ, Khách hàng từ Audit).

Thời hạn thanh toán phí sử dụng hóa đơn

 • Nếu khách hàng đăng ký sử dụng AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn -> Thực hiện thanh toán sau khi ký hợp đồng
 • Nếu khách hàng đăng ký sử dụng AM-Einvoice theo tháng (không giới hạn số lượng hóa đơn sử dụng) → Thực hiện thanh toán 1 năm/ lần.

I/ Bảng giá hóa đơn điện tử AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn

Số lượng hóa đơn Phí hóa đơn (VND)
Gói 200 hóa đơn 300.000 VND
Gói 500 hóa đơn 500.000 VND
Gói 1.000 hóa đơn 780.000 VND
Gói 2.000 hóa đơn 1.200.000 VND
Gói 5.000 hóa đơn 2.250.000 VND
Gói 10.000 hóa đơn 3.650.000 VND
Gói 20.000 hóa đơn 6.200.000 VND
Gói >100.000 hóa đơn 250VND/hóa đơn

II/ Bảng giá hóa đơn điện tử AM-Einvoice theo tháng (không giới hạn số lượng hóa đơn sử dụng)

Ngôn ngữ Phí/ tháng
Việt – Anh – Hàn 15 USD
Việt – Anh 13 USD
Việt 10 USD

III/ Phí khởi tạo ban đầu

Gồm 2 loại để Khách hàng có thể lựa chọn

* Phí khởi tạo ban đầu là 1.500.000 VND bao gồm:

 • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống
 • Phí bản quyền phần mềm hóa đơn
 • Phí hỗ trợ hồ sơ phát hành với cơ quan thuế
 • Phí hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử cho nhân viên Người Việt hoặc Người Hàn (hướng dẫn qua teamviwer hoặc khách hàng đến trực tiếp văn phòng của NC9)

* Phí khởi tạo ban đầu là 2.500.000 VND bao gồm

 • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống
 • Phí bản quyền phần mềm hóa đơn
 • Phí hỗ trợ hồ sơ phát hành với cơ quan thuế
 • Phí hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử cho nhân viên Người Việt và Người Hàn (hướng dẫn qua teamviwer hoặc khách hàng đến trực tiếp văn phòng của NC9)
Lưu ý:

Trường hợp khách hàng đã sử dụng hết hóa đơn cũ và muốn NC9 hỗ trợ tiếp tục đăng ký phát hành thêm hóa đơn mới để sử dụng -> Trường hợp này sẽ được thu thêm phí hỗ trợ là 1.000.000 VNĐ (không bao gồm nội dung hướng dẫn sử dụng)

IV/ Phí hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử AM-Einvoice

Áp dụng khi khách hàng yêu cầu NC9 đến trực tiếp công ty của khách hàng để đào tạo phần mềm hóa đơn điện tử AM-Einvoice.

Thời gian training: 2 tiếng/ lần

* Khu vực 1 – Khu vực HCM

Nhân viên Phí
Người Việt 100 USD/ lần
Người Việt và Người Hàn 200 USD/ lần

* Khu vực 2 – Khu vực lân cận HCM: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Củ Chi, …. Cách Công ty bán kính trong vòng 100km

Nhân viên Phí
Người Việt 150 USD/ lần
Người Việt và Người Hàn 300 USD/ lần

* Khu vực 3

+ Khu vực cách xa HCM nhưng không có sân bay: Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, ….

Nhân viên Phí
Người Việt 200 USD/ lần
Người Việt và Người Hàn 400 USD/ lần

+ Khu vực cách xa HCM di chuyển bằng máy bay – chưa bao gồm vé máy bay, khách sạn (nếu có)

Nhân viên Phí
Người Việt 100 USD/ lần
Người Việt và Người Hàn 200 USD/ lần

V/ Chính sách ưu đãi từ năm 2020

Đối với tất cả khách hàng (Khách hàng tự liên hệ, Khách hàng Audit), sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi như sau

 • Tính phí theo số lượng hóa đơn: Miễn phí 200 số hóa đơn cho lần đầu tiên đăng ký sử dụng
 • Tính phí theo tháng (Không giới hạn số lượng hóa đơn): Miễn phí đến hết ngày 31/12/2020

Đối với nguồn khách hàng từ Shinhan giới thiệu, sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi như sau

 • Nếu khách hàng đăng ký sử dụng trước tháng 30/06/2020 -> Nhận được ưu đãi: Sử dụng einvoice miễn phí đến hết tháng 31/12/2020.
 • Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng sau tháng 30/06/2020 sẽ không được áp dụng chính sách ưu đãi này.

VI/ Chính sách ưu đãi dừng áp dụng từ năm 2020

Từ 01/01/2020, nguồn khách hàng do nhân viên giới thiệu sẽ dừng áp dụng chính sách ưu đãi cũ. Nếu nhận được nguồn khách hàng từ nhân viên giới thiệu sẽ được áp dụng chính sách giá theo số lượng hóa đơn và theo tháng như tất cả khách hàng bình thường tự liên hệ (Tham khảo Chính sách ưu đãi từ năm 2020)

VII/ Khách hàng chấm dứt hợp đồng sử dụng hóa đơn điện tử

– Trường hợp, sử dụng gói AM-Einvoice theo tháng, đã hoàn thành việc thanh toán hóa đơn điện tử theo năm nhưng khách hàng muốn chấm dứt hợp đồng (thông báo trước 1 tháng với NC9) -> Khách hàng sẽ được hoàn tiền 50%/ tổng giá trị còn lại của số tiền đã thanh toán trước đó.

– Trường hợp, sử dụng gói AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn

-> Không được hoàn tiền. Vì hóa đơn đã phát hành ra thì NC9 không thể thu hồi lại được

Lưu ý:

Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng gói AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn mà gặp các vấn đề như sau.

Thay đổi thông tin của doanh nghiệp (tên, địa chỉ,…) làm ảnh hưởng đến thông tin trên hóa đơn, trường hợp bắt buộc phải hủy toàn bộ số lượng hóa đơn còn lại chưa sử dụng.

-> NC9 sẽ căn cứ vào tổng số lượng hóa đơn còn lại mà khách hàng chưa sử dụng và hoàn lại cho khách hàng đúng bằng tổng số lượng hóa đơn còn lại đó.

(Ví dụ: Khách hàng đăng ký sử dụng 1000 số hóa đơn, đã dùng được 100 số thì thay đổi thông tin đia chỉ, trường hợp bắt buộc khách hàng phải hủy toàn bộ 900 hóa đơn còn lại chưa sử dụng.

→ Thì NC9 sẽ hoàn lại 900 số hóa đơn còn lại chưa sử dụng đó, để khách hàng đăng ký phát hành mới. Đợt phát hành mới này khách hàng không tốn phí hóa đơn, nhưng sẽ tốn phí khởi tạo ban đầu.)