Báo giá hóa đơn điện tử

Sản phẩm và giá cả

Chính sách giá này được áp dụng từ 01/02/2020

Thời hạn thanh toán phí sử dụng hóa đơn

※ Nếu khách hàng đăng ký sử dụng AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn (Không giới hạn thời gian sử dụng) → Thực hiện thanh toán sau khi ký hợp đồng

※ Nếu khách hàng đăng ký sử dụng AM-Einvoice theo tháng (Không giới hạn số lượng hóa đơn sử dụng) → Thực hiện thanh toán 1 năm/ lần

Hóa đơn điện tử hàn quốc
Bảng giá AM-Einvoice

Hãy chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng

AM-200
Gói 200 hóa đơn
300.000 đ
AM-500
Gói 500 hóa đơn
500.000 đ
AM-1000
Gói 1.000 hóa đơn
780.000 đ
AM-2000
Gói 2.000 hóa đơn
1.200.000 đ
AM-5000
Gói 5.000 hóa đơn
2.250.000 đ
AM-10000
Gói 10.000 hóa đơn
3.650.000 đ
AM-20000
Gói 20.000 hóa đơn
6.200.000 đ
AM-100000
Gói trên 100.000 hóa đơn
250 đ /Hóa đơn
Xem thêm

Bảng giá hóa đơn điện tử AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn (Không giới hạn thời gian sử dụng)

Nhận ngay 200 số hóa đơn hoàn toàn miễn phí khi đăng ký sử dụng

Ngôn ngữ
Việt – Anh – Hàn
15 USD /Tháng
Ngôn ngữ
Việt – Anh
13 USD /Tháng
Ngôn ngữ
Việt
10 USD /Tháng

Bảng giá hóa đơn điện tử AM-Einvoice theo tháng (không giới hạn số lượng hóa đơn sử dụng)

Miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử đến hết ngày 31/12/2020

Bạn chưa chọn được gói dịch vụ phù hợp ?

Hãy để AM-Einvoice tư vấn giải pháp phù hợp nhất dành cho bạn

Yêu cầu tư vấn miễn phí
Phí khởi tạo ban đầu

Gồm 2 loại để Khách hàng có thể lựa chọn

Phí khởi tạo ban đầu là 1.500.000 VND bao gồm

  • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống
  • Phí bản quyền phần mềm hóa đơn
  • Phí hỗ trợ hồ sơ phát hành với cơ quan thuế
  • Phí hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử cho nhân viên Người Việt hoặc Người Hàn (hướng dẫn qua teamviwer hoặc khách hàng đến trực tiếp văn phòng của NC9)

Phí khởi tạo ban đầu là 2.500.000 VND bao gồm

  • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống
  • Phí bản quyền phần mềm hóa đơn
  • Phí hỗ trợ hồ sơ phát hành với cơ quan thuế
  • Phí hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử cho nhân viên Người Việt Người Hàn (hướng dẫn qua teamviwer hoặc khách hàng đến trực tiếp văn phòng của NC9)

Lưu ý:

Phí hỗ trợ hồ sơ đăng ký phát hành hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế cho đợt phát hành tiếp theo là 1.000.000 VNĐ
(Áp dụng đối với khách hàng đang sử dụng gói AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn, phí này không bao gồm nội dung hướng dẫn sử dụng)

Khách hàng chấm dứt hợp đồng sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp, sử dụng gói AM-Einvoice theo tháng, đã hoàn thành việc thanh toán hóa đơn điện tử theo năm nhưng khách hàng muốn chấm dứt hợp đồng (thông báo trước 1 tháng với NC9)

  1. Khách hàng sẽ được hoàn tiền 50%/ tổng giá trị còn lại của số tiền đã thanh toán trước đó

Trường hợp, sử dụng gói AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn

  1. Không được hoàn tiền. Vì hóa đơn đã phát hành ra thì NC9 không thể thu hồi lại được

Lưu ý:

Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng gói AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn mà gặp các vấn đề như sau.

Thay đổi thông tin của doanh nghiệp (tên, địa chỉ,…) làm ảnh hưởng đến thông tin trên hóa đơn, trường hợp bắt buộc phải hủy toàn bộ số lượng hóa đơn còn lại chưa sử dụng.

→  NC9 sẽ căn cứ vào tổng số lượng hóa đơn còn lại mà khách hàng chưa sử dụng và hoàn lại cho khách hàng đúng bằng tổng số lượng hóa đơn còn lại đó.

(Ví dụ: Khách hàng đăng ký sử dụng 1000 số hóa đơn, đã dùng được 100 số thì thay đổi thông tin đia chỉ, trường hợp bắt buộc khách hàng phải hủy toàn bộ 900 hóa đơn còn lại chưa sử dụng.

→ NC9 sẽ hoàn lại 900 số hóa đơn còn lại chưa sử dụng đó, để khách hàng đăng ký phát hành mới. Đợt phát hành mới này khách hàng không tốn phí hóa đơn, nhưng sẽ tốn phí khởi tạo ban đầu.)