Tính năng hóa đơn điện tử
Đăng ký ngay
phần mềm hóa đơn điện tử
Chức năng chính của AM-Einvoice

  • Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn qua phần mềm: Lập hóa đơn, hủy, điều chỉnh, thay thế.
  • Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu hoá đơn.
  • Ký điện tử cho cả danh sách nhiều hóa đơn. Tính năng cổng ký tiện dụng, một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều máy.
  • Quản lý SMS và gửi hóa đơn cho khách hàng qua email.
  • Tra cứu, tải hóa đơn trên website ameinvoice.vn.
  • Liên kết thiết kế Tra cứu, tải hóa đơn trên website riêng của khách hàng
  • Báo cáo tình hình hóa đơn theo tháng, quý.
  • Chế độ bảo mật phân quyền sử dụng cho từng nhân viên.
  • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi.
  • Được tích hợp sẵn ngay trên phần mềm kế toán AMnote tạo nên 1 hệ thống khép kín.