Chức năng chính

 • Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn qua phần mềm: Lập hóa đơn, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ, điều chỉnh chiết khấu
 • Tạo mẫu hóa đơn và phát hành hóa đơn
 • Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu hoá đơn
 • Ký điện tử cho cả danh sách nhiều hóa đơn. Tính năng cổng ký tiện dụng, một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều máy
 • Quản lý gửi và gửi hóa đơn cho khách hàng qua email
 • Tra cứu, tải hóa đơn trên website ameinvoice.vn
 • Liên kết thiết kế Tra cứu, tải hóa đơn trên website riêng của khách hàng
 • Báo cáo tình hình hóa đơn theo tháng, quý
 • Chuyển đổi lên Hóa đơn điện tử có mã xác thực (nếu có)
 • Chế độ bảo mật phân quyền sử dụng cho từng nhân viên
 • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi

Sơ đồ mô tả phần mềm

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Việt, Hàn, Anh

Tiết kiệm chi phí

ASP giá rẻ và thời hạn

Thời gian thực

Đồng bộ chia sẻ nhóm dữ liệu

Ổn định dữ liệu

Thiết bị an ninh gấp 3 lần

Mô tả phần mềm

Quản lý dữ liệu cơ bản

 • Quản lý công ty
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý khách hàng
 • Khai báo hàng tồn kho

Hóa đơn điện tử

 • Phát hành hóa đơn
 • Quản lý hóa đơn
 • Danh sách hóa đơn
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Mẫu hóa đơn