Chức năng chính | AM E-invoice

Chức năng chính

items-1
 • Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn qua phần mềm: Lập hóa đơn, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ, điều chỉnh chiết khấu
 • Tạo mẫu hóa đơn và phát hành hóa đơn
 • Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu hoá đơn
 • Ký điện tử cho cả danh sách nhiều hóa đơn. Tính năng cổng ký tiện dụng, một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều máy
 • Quản lý gửi và gửi hóa đơn cho khách hàng qua email
 • Tra cứu, tải hóa đơn trên website amnote.com.vn
 • Liên kết thiết kế Tra cứu, tải hóa đơn trên website riêng của khách hàng
 • Báo cáo tình hình hóa đơn theo tháng, quý
 • Chuyển đổi lên Hóa đơn điện tử có mã xác thực (nếu có)
 • Chế độ bảo mật phân quyền sử dụng cho từng nhân viên
 • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi