Công ty TNHH NC9 Việt Nam tham gia “Hội nghị tập huấn về hóa đơn điện tử” tại cục thuế tỉnh Phú Yên.

  • Koo Jin Young
  • 03/09/2020
  • 496

Hội nghị tập huấn về hóa đơn điện tử được Cục thuế tỉnh Phú Yên tổ chức:

Địa điểm: 385 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thời gian: 7:30 ngày 21/11/2019

Thành phần tham dự

Bà Hà Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ

Cùng với sự giam gia của các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và hơn 200 doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh.

Quá trình diễn ra hội nghị:

Bà Hà Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ trình bày các quy định về hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC

Nhầm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, NC9 rất vinh dự được đồng hành cùng Cục thuế tỉnh Phú Yên giải đáp các thắc mắc về hóa đơn điện tử, cũng như hỗ trợ các chương trình ưu đãi về hóa đơn điên tử đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Truy cập Web app Web App