Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa NC9 và Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam (VAA)

  • Koo Jin Young
  • 20/04/2021
  • 57

Ngày 16/04/2021, Công ty TNHH NC9 Việt Nam và Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã có buổi gặp mặt và ký kết bản ghi nhớ. Hai bên cam kết triển khai chương trình đào tạo kế toán chuyên nghiệp của Việt Nam theo chuẩn đào tạo nghề nghiệp quốc tế phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp và quy định pháp luật về chứng chỉ đào tạo của Việt Nam.

Lễ ký kết được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của ông Đặng Văn Thanh – chủ tịch Hội VAA và ông Koo Jin Young – Giám đốc của NC9.  Mục đích hoạt động của Hội VAA là tập hợp, đoàn kết các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam, vì sự nghiệp duy trì và phát triển nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn; giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của đất nước

Việt Nam đang trong quá trình tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Điều này sẽ thay đổi cơ bản phương thức thực hiện công việc kế toán hiện nay bằng việc áp dụng chứng từ điện tử, phần mềm tổng hợp, xử lý dữ liệu, ghi sổ kế toán trong môi trường tin học hóa. “Digital Accounting” cho thấy xu hướng sử dụng phần mềm kế toán tại doanh nghiệp và việc tuyển chọn nhân sự kế toán thành thạo kế toán số sẽ tăng dần.

Công ty TNHH NC9 Việt Nam đã tiến hành đào tạo và cấp chứng chỉ thực hành Kế toán số Việt Nam ACVA như một dự án thí điểm từ năm 2018 đối với những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp tại các Trường đại học/cao đẳng ở khu vực phía Nam. Sau thời gian đào tạo, bài kiểm tra chứng chỉ ACVA sẽ được tiến hành. Như vậy, tính đến tháng 3 năm 2021, có hơn khoảng 500 thí sinh trúng tuyển được cấp chứng chỉ ACVA. Chứng chỉ thực hành Kế toán số Việt Nam ACVA là một bài kiểm tra khả năng về kế toán và thuế cơ bản và sử dụng các chương trình liên quan đến kế toán. ACVA là kỳ thi lấy bằng Kế toán số đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam

Ông Koo Jin Young đại diện NC9 cho biết “Chứng chỉ ACVA góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục quốc gia bằng phương pháp hướng dẫn trực tiếp kế toán thuế, đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế về kế toán. Chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển Chứng chỉ ACVA trở thành Chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp của Việt Nam.”

Một số hình ảnh buổi ký kết:

Truy cập Web app Web App