Sơ đồ mô tả phần mềm

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Việt, Hàn, Anh

Tiết kiệm chi phí

ASP giá rẻ và thời hạn

Thời gian thực

Đồng bộ chia sẻ nhóm dữ liệu

Ổn định dữ liệu

Thiết bị an ninh gấp 3 lầnr

Mô tả phần mềm

Quản lý dữ liệu cơ bản

  • Quản lý công ty
  • Quản lý người dùng
  • Quản lý khách hàng
  • Khai báo hàng tồn kho

Hóa đơn điện tử

  • Phát hành hóa đơn
  • Quản lý hóa đơn
  • Danh sách hóa đơn
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Mẫu hóa đơn