Sản phẩm và giá cả

Chính sách giá này được áp dụng từ 01/01/2021

Thực hiện thanh toán sau khi ký hợp đồng

Nếu khách hàng đăng ký sử dụng AM-Einvoice
theo số lượng hóa đơn
(Không giới hạn thời gian sử dụng)

Thực hiện thanh toán 1 năm/ lần

Nếu khách hàng đăng ký sử dụng AM-Einvoice
theo tháng
(Không giới hạn số lượng hóa đơn sử dụng)

Bảng giá AM-Einvoice

Hãy chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng

AM-200

Gói 200 hóa đơn
300.000 đ

AM-500

Gói 500 hóa đơn
500.000 đ

AM-1,000

Gói 1,000 hóa đơn
780.000 đ

AM-2,000

Gói 2,000 hóa đơn
1.200.000 đ

AM-5,000

Gói 5,000 hóa đơn
2.250.000 đ

AM-10,000

Gói 10,000 hóa đơn
3.650.000 đ

AM-20,000

Gói 20,000 hóa đơn
6.200.000 đ

AM-100,000

Gói trên 100,000 hóa đơn
250 đ /Hóa đơn

Bảng giá hóa đơn điện tử AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn (Không giới hạn thời gian sử dụng)

Tặng ngay 200.000 VNĐ cho lần đầu tiên đăng ký phát hành hóa đơn điện tử.

Ngôn ngữ

Việt – Anh – Hàn
15 USD /Tháng

Ngôn ngữ

Việt – Anh
13 USD /Tháng

Ngôn ngữ

Việt
10 USD /Tháng

Bảng giá hóa đơn điện tử AM-Einvoice theo tháng (không giới hạn số lượng hóa đơn sử dụng)

Miễn phí 3 tháng phí sử dụng hóa đơn điện tử cho lần đăng ký đầu tiên (áp dụng khi khách hàng thanh toán 1 năm).

Phí khởi tạo ban đầu

Gồm 2 loại để Khách hàng có thể lựa chọn

01. Phí khởi tạo ban đầu là 1.000.000 VND (ưu đãi dành riêng cho công ty Việt Nam) bao gồm:

  • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống
  • Phí bản quyền phần mềm hóa đơn
  • Phí hỗ trợ hồ sơ phát hành với cơ quan thuế
  • Phí hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử cho nhân viên Người Việt (hướng dẫn qua teamviwer hoặc khách hàng đến trực tiếp văn phòng của NC9)

02. Phí khởi tạo ban đầu là 1.500.000 VND bao gồm:

  • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống
  • Phí bản quyền phần mềm hóa đơn
  • Phí hỗ trợ hồ sơ phát hành với cơ quan thuế
  •  Phí hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử cho nhân viên Người Việt hoặc Người Hàn (hướng dẫn qua teamviwer hoặc khách hàng đến trực tiếp văn phòng của NC9)

Lưu ý:

Phí hỗ trợ hồ sơ đăng ký phát hành hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế cho đợt phát hành tiếp theo là 1.000.000 VNĐ

(Áp dụng đối với khách hàng đang sử dụng gói AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn, phí này không bao gồm nội dung hướng dẫn sử dụng)

Khách hàng chấm dứt hợp đồng sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp, sử dụng gói AM-Einvoice theo tháng, đã hoàn thành việc thanh toán hóa đơn điện tử theo năm nhưng khách hàng muốn chấm dứt hợp đồng (thông báo trước 1 tháng với NC9)

  1. Khách hàng sẽ được hoàn tiền 50%/ tổng giá trị còn lại của số tiền đã thanh toán trước đó

Trường hợp, sử dụng gói AM-Einvoice theo số lượng hóa đơn

  1. Không được hoàn tiền. Vì hóa đơn đã phát hành ra thì NC9 không thể thu hồi lại được.