Tính năng kết nối thanh toán AMNote và eFAST

  • Koo Jin Young
  • 03/09/2020
  • 125

Ngày 26/12/2018 Công ty TNHH NC9 Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác số 01/2018/MOU/NC9-VietinBank với Hội sở chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Hà Nội trong việc phát triển phần mềm kế toán AMNote, hỗ trợ Khách hàng thanh toán trực tuyến qua Ngân hàng tại phần mềm kế toán AMNote (eFAST) một cách an toàn, linh hoạt, tối ưu và mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Kể từ ngày 07/08/2019 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam triển khai dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên phần mềm kế toán AMNote (ERP_NC9) theo QĐ số 930/2019/QĐ-TGĐ-NHCT56 ngày 05/08/2019 về việc ban hành hướng dẫn Dịch vụ Kết nối ngân hàng điện tử trên Phần mềm kế toán NC9 (AMNote) và CV số 5431/TGĐ-NHCT56 ngày 05/08/2019 về việc Triển khai thí điểm dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên phần mềm kế toán NC9.

Ngày 26/08/2019, Công ty TNHH NC9 Việt Nam (NC9) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã diễn ra cuộc họp về phương án hợp tác đẩy mạnh triển khai dịch vụ “Kết nối thanh toán AMNote và eFAST”.

Một số tính năng nổi bật:

  • Thực hiện chuyển khoản trong/ ngoài hệ thống Vietinbank.
  • Truy vấn lịch sử giao dịch.
  • Vấn tin tài khoản.
  • Dữ liệu được bảo mật an toàn tuyệt đối.
  • Liên kết, hỗ trợ lập chứng từ kế toán .
  • Cách đăng ký sử dụng đơn giản – Tư vấn viên hỗ trợ nhiệt tình cụ thể cho người dùng.

Đặc biệt, AMNote triển khai chính sách ưu đãi cho Khách hàng sử dụng dịch vụ kết nối thanh toán AMNote và eFAST sẽ được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí (Không giới hạn số lượng hóa đơn) trong vòng 12 tháng.