NC9 ký kết hợp tác đào tạo giáo dục cho các doanh nghiệp ở Lâm Đồng

  • Koo Jin Young
  • 03/09/2020
  • 53

Ký kết đào tạo giáo dục giữa Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Bảo Lộc và Công Ty NTHH NC9 Việt Nam

Theo đó sau khi cùng nhau bàn bạc trao đổi, 2 bên nhất trí thực hiện kí kết biên bản gi nhớ hợp tác đào tạo trong việc nghiên cứu, giảng dạy.

Đưa sinh viên tiếp cận môi trường kinh doanh doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Củ thể là công ty TNHH NC9 Việt Nam sẽ tài trợ phần mềm AMnote cho trường đưa vào giảng dạy cho sinh viên,

Cấp miễn phí giấy phép sử dụng phần mềm Amnote,

Cung cấp các tài liệu mẫu, cung cấp các đề thi và đáp án mẫu.

Tổ chức đào tạo cho đội ngũ giảng viên. Bố trí nhân viên hưỡng dẫn, nhân viên kĩ thuật để hỗ trợ, cấp giấy chứng nhận cho học viên đã hoàn thành khóa học và giới thiệu cho các doanh nghiệp khách hàng, các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, cho các doanh nghiệp xem xét tuyển dụng khi có nhu cầu.

Về phía trường cao đẳng công nghiệp và kinh tế bảo lộc sẽ tổ chức giới thiệu đưa vào giảng dạy phần mềm kế toán amnote. Cho sinh viên ngành kế toán.

Được biết công ty NC9 Việt Nam là đơn vị có 100% vốn hàn quốc với ngành nghề đào tạo chính là phần mềm kế toán.  Tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay, công ty đã và đang liên kết đào tạo với trường Đại Học Đà Lạt và Trường Cao Đẳng Công Nghệ – Kinh Tế Bảo Lộc. Công ty hiện đang  thực hiện hỗ trợ miễn phí đào tạo cho tất cả các doanh nghiệp mới thành lập từ 1 đến 3 năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.