XUẤT SẮC HOÀN THÀNH CÔNG TÁC THUẾ NĂM 2021

  • Koo Jin Young
  • 08/11/2022
  • 179

Ngày 02/11/2022, Uỷ ban nhân dân Quận 7 tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2021.

Tại hội nghị này, CÔNG TY TNHH AM ACCOUNTING và CÔNG TY TNHH AMGROUP vinh dự nhận được bằng khen do Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế cấp vì đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2021.

Năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn cả nước.

Chúng tôi đã có những giải pháp tích cực trong công tác quản lý doanh nghiệp, cũng như đồng hành cùng cơ quan thuế thực hiện tốt các chủ trương, chính sách do cơ quan thuế triển khai.

Và trong tương lai, Chúng tôi sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; đồng hành với cơ quan thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước; có nhiều hơn những kiến nghị xác đáng, phù hợp để nhà nước xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về thuế tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty chúng tôi nói riêng và hội doanh nghiệp nói chung.

Truy cập Web app Web App